Terms and conditions

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của 24muaban.com

Những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng.

Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa 24muaban.com với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:


 Trách nhiệm của chúng tôi: Đây là phần mô tả cách chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình

 Trách nhiệm của bạn: Phần này nêu ra một số quy tắc mà bạn phải tuân theo khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

 Nội dung trong các dịch vụ của 24muaban.com: Phần này mô tả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung mà bạn thấy trong các dịch vụ của chúng tôi, bất kể nội dung đó thuộc về bạn, 24muaban.com hay người khác

 Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng: Phần này mô tả các quyền hợp pháp khác mà bạn có và những điều bạn nên biết trong trường hợp có người vi phạm các điều khoản này

Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.


Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách quyền riêng tư. Mặc dù không nằm trong các điều khoản này, nhưng đây là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Điều khoản

Nhà cung cấp dịch vụ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của 24muaban.com và ký kết hợp đồng với bạn:

24muaban.com được thành lập theo luật của tiểu bang Ave, Hoa Kỳ và hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ

3606 Enterprise Ave. Suite

253 Naples, FL 34104

Hoa Kỳ


Yêu cầu về độ tuổi:


Nếu chưa đủ tuổi để tự quản lý Tài khoản 24muaban.com theo quy định, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép thì mới có thể sử dụng Tài khoản 24muaban.com. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.


Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.


Một số dịch vụ của 24muaban.com có các yêu cầu bổ sung về độ tuổi như mô tả trong các chính sách và điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.